Ansatte

Vi er 9 i personalegruppen:

6 pædagoger

1 plejehjemsassistent og voksenunderviser

1 professionsbachelor i ernæring og sundhed

1 pædagogstuderende

 

I Det Hvide Hus er personalet fordelt over forskellige opgaver. Nogle er tilknyttet Dagcentret og Det Hvide Hus Bofælleskab, andre til Dagcentret og Det Gule Hus Opgangsfælleskab.

Køkkenaktiviteter, Idræt, IT m.m., er fordelt på forskellige medarbejdere. I de forskellige aktiviteter huset tilbyder, vil du hermed møde forskelligt personale og medlemmer, alt efter hvilke aktiviteter du vælger at deltage i.