Visitationer og priser

Gule Hus er et opgangsfællesskab efter Servicelovens §85, som kræver visitation. Kontakt din sagsbehandler, hvis du vil i betragtning til en plads. Takster, der betales af kommunen, fremgår af tilbudsportalen.