Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives i bofælleskabet Hvide Hus.  

Ydelsesbeskrivelse