Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives i bofællesskabet Hvide Hus.  

Ydelsesbeskrivelse