Husets historie

Bygget som lystgård i 1778 og omdannet til hjem for rekonvalescenter i 1903. Her kan du læse et udpluk af vores historie.

Huset blev bygget i 1778 og hed oprindeligt Klöckers lystgård. I 1892 arvede grosserer Johan V. Adolph gården efter sin far. Sommerejendommen var på dette tidspunkt omdøbt til Det Hvide Hus. I 1903 indrettede Johan V. Adolph huset til et hjem for mandlige og kvindelige rekonvalescenter fra København, Gentofte var dengang ” på landet”.

Johan V. Adolph var dengang medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse og var meget interesseret i socialt arbejde. Han mente ikke, at det var tilstrækkeligt kun at yde penge, så han lærte at give massage – og gik daglig rundt for at lytte til og hjælpe de syge. En af datidens journalister gav ham tilnavnet ”Jesus i Gentofte”.

Kort før sin død skænkede Johan V. Adolph en sum penge, sin store ejendom der strakte sig fra Gentoftegade til Gentofte Sø og fra Mitchellsstæde til Dahlénsstræde til Diakonissestiftelsen.

Plejehjemmet Salem blev bygget i 1963.

Det Hvide og Gule Hus blev i de efterfølgende år brugt til blandt andet bolig for ansatte på plejehjemmet og til diakonielever.

I 1992 åbnede psykiatrisk dagcenter Det Hvide Hus i stueetagen og i 1994 åbnede bofællesskabet Det Hvide Hus på 1. og 2. sal. I 2003 åbnede Gentofte Kommunes 1. opgangsbofællesskab for sindslidende i Det Gule Hus.

Dagcenteret det hvide Hus har i 2004 gennemgået en grundig istandsættelse, der har medført at der er etableret et nyt og stort køkken samt at alle lokaler fremtræder lyse og venlige.

Læs mere om Diakonissestiftelsen her.