Indflydelse og samarbejde

Det Hvide Hus er medlemmernes hus! Derfor er der mange måder i huset, hvor man kan søge indflydelse og gøre sin stemme hørt.

I dagcenteret Det Hvide Hus samarbejder vi ud fra devisen "yde efter evne, nyde efter behov".

Dette betyder blandt andet, at mange af husets funktioner varetages af medlemmer og personale i fællesskab. Vi skal bl.a. dagligt have købt ind og lavet mad.

Husrådsmøde
Husrådsmødet er dit mødeforum, hvor du kan blive opdateret på hvad kommer til at ske i huset og give dit besyv med.

Der er husrådsmøde en gang om måneden, hvor alle er velkomne. Husrådet er stedet, hvor alt angående vores hus kan drøftes. Der ophænges en dagsorden, hvor alle har mulighed for at skrive punkter på, og der ophænges ligeledes et referat efter hvert møde.

Det er i høj grad medlemmerne, der planlægger og afholder mødet bl.a. med et kulturelt indslag fra egne rækker. Fra personalets side orienteres om møder, idéer, budget m.m. Det er også her fremtidige arrangementer og aktiviteter kan planlægges.

Husrådsmødet giver også medlemmerne mulighed for at øve sig i at være ordstyrer og referent samt i at tale i en struktureret ramme.

Der sendes et månedligt nyhedsbrev ud til alle medlemmer. Dette er skrevet med deltagelse af medlemmer og én fra personalegruppen. Det rummer typisk nyheder fra huset og oplysninger om kommende arrangementer.

Når vi skal ansætte nyt personale, deltager en repræsentant for husets medlemmer. Denne bliver valgt på et husrådsmøde.

Brugerbestyrelse
Hvide og Gule Hus' brugerbestyrelse består af medlemmer af huset samt en medarbejderrepræsentant. 

Brugerbestyrelsen mødes som udgangspunkt hver anden måned. Derudover er der mulighed for at deltage i arbejdsmøder.

Her kan du finde referatet fra det seneste brugerbestyrelsesmøde.