Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives i dagcenteret Hvide Hus.  

Ydelsesbeskrivelse