Visitation og takster

Hvide Hus er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104. Kontakt din sagsbehandler, hvis du vil i betragtning til en plads eller kom herned og mød os. Takster, der betales af kommunen, fremgår af tilbudsportalen - se link i højre side.