Huset Team

Et team af medarbejdere samarbejder med den enkelte borger om at nå målene i indsatsplanen.

Alle medlemmer af Hvide Hus er tilknyttet et team af medarbejdere, som bl.a. kan støtte dig i sundhedsfremmende aktiviteter igennem en indsatsplan.